Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Vogels

Zuidpoolkip

 

Wetenschappelijke naam: Chionis alba

Engelstalige naam: Snowy Sheathbill, American Sheathbill, Yellow-billed Sheathbill, Greater Sheathbill, Pale-faced Sheathbill, Paddy

Aantal: Naar schatting 10.000 broedparen.

Beschermingsstatus: Veilig (IUCN, 2012)

Waar te vinden: Tijdens het broedseizoen vind je de zuidpoolkip aan de rotsachtige kusten van het Antarctische Schiereiland, de South Shetlands, de South Orkneys en South Georgia. Wanneer ze niet broeden en tijdens de winter zie je ze in het zuidoosten van Zuid-Amerika, met name Patagonië, Uruguay, de Falklandeilanden en soms ook in Brazilië.

Spanwijdte: 74-84 cm

Lengte: 34-41 cm

Gewicht: 460-780 gr

Uiterlijke kenmerken: Zuidpoolkippen zijn prima aangepast tegen het koude Antarctische klimaat met hun dikke, witte verenpak en hun stevige lichaam. Ze hebben korte blauwgrijze of roze poten. Ze hebben een groenige snavel en roze vlezige wangen.

 

Zuidpoolkip

Zuidpoolkip (foto: Het Laatste Continent / Jeroen François)

 

Voortplanting: Ze broeden tot aan 65° zuiderbreedte. Ze leggen hun eieren in een ruw nest van beemdgras, mos, algen, oude beenderen, veren van meeuwen en pinguïns, schelpen en dode kuikentjes. Ze bouwen het nest in rotsspleten of onder een overhangende rots ter bescherming tegen het weer en roofvogels. Nestelen doen ze ook in lege hutten, tussen achtergelaten brandstofvaten en tussen afval en materiaal van onderzoeksstations. Het vrouwtje legt 2 tot 4 eieren in december of januari, die door beide ouders gedurende 28 tot 32 dagen worden bebroed. Na 7 tot 9 weken is de jonge vogel zelfstandig. De meeste paren slagen er maar in één of twee kuikens groot te brengen.

Voedsel: Alleseter. Hij steelt krill, vis, eieren en kuikens van broedende pinguïns. Hij eet ook aas, uitwerpselen, algen en zeeslakken.

Bedreigingen: Globaal gezien niet bedreigd, en de populatie wordt als stabiel beschouwd. In het verleden hebben ze op sommige plaatsen wel te kampen gehad met vergiftiging door chemisch afval.

Weetjes:

  • Het is de enige vogel in Antarctica die permanent aan land blijft.
  • IJshoenders zijn de enige vogels in Antarctica die geen zwemvliezen hebben.
  • Zuidpoolkippen slapen meestal op één been.

Meer info:

 

 

Naar boven