Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Vogels

Antarctische prion

 

Wetenschappelijke naam: Pachyptila desolata

Engelse naam: Antarctic prion

Aantal: Naar schatting 50 miljoen vogels.

Beschermingsstatus: Veilig (IUCN, 2012)

Waar te vinden: Het leefgebied van de Antarctische prions bevindt zich tussen 40° zuiderbreedte en het pakijs. Je vindt ze rondom de gehele pool, op een stuk in het zuiden van de Grote Oceaan na. Broeden doen ze op Auckland Island, Heard Island, Macquarie Island, Scott Island, South Georgia en de South Sandwich Islands, de South Orkney Islands, de South Shetland Islands, de Crozet Islands en Kerguelen. Overwinteren doen ze in Australië, New Zeeland, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.

Spanwijdte: 58-66 cm

Lengte: 25-27 cm

Gewicht: 95-224 gr

Uiterlijke kenmerken: De Antarctische prion is te herkennen aan de brede zwarte staartpunt en de vrij brede donkere blauwgrijze kraag. Zwarte slagpennen en diagonale zwarte strepen over de vleugels vormen een M.

 

Antarctische prion

Antarctische prion (foto: Liam Quinn)

 

Voortplanting: Ze nestelen in legers in heel dichtbevolkte kolonies. Ze beginnen met broeden in november, of een beetje later als er te veel sneeuw ligt. De Antarctische prion legt één ei. Broeden duurt 44 tot 46 dagen en gebeurt door beide ouders. Na 45 tot 55 dagen zijn de jonge vogels zelfstandig en verlaten de kolonie.

Voedsel: De Antarctische prion eet voornamelijk krill en andere kleine schaaldieren. Soms staat er ook vis op het menu.

Bedreigingen: Ze zijn globaal gezien niet bedreigd, maar op lange termijn kan het afnemende krill wel een gevaar betekenen. De broedgebieden zijn bedreigd door ratten, konijnen, katten, varkens en vee.

Weetjes:

  • De snavel van de Antarctische prion is aangepast om voedsel te zeven. De vogel heeft ook een specifiek gedrag ontwikkeld, het hydroplaneren, om hiervan te profiteren. Hij scheert over het wateroppervlak tegen de wind in, waarbij zijn lijf op het water rust, maar deels wordt ondersteund door de wind die onder zijn gespreide vleugels doorstroomt. Door zijn snavel open aan het oppervlak te houden, of zijn kop geheel onder te dompelen, zeeft hij zijn zwemmende prooi uit het water. Daarbij zwaait hij soms zijn kop van links naar rechts.
  • De Maori in Nieuw-Zeeland noemen de vogel Totorore.
  • Hij kent de grootste verspreiding van alle prions.

Meer info:

 

 

Naar boven