Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Vogels

Sneeuwstormvogel

 

Wetenschappelijke naam: Pagodroma nivea

Engelstalige naam: Snow Petrel

Aantal: Naar schatting meer dan 4 miljoen vogels.

Beschermingsstatus: Veilig (IUCN, 2012)

Waar te vinden: Sneeuwstormvogels vind je rondom het ganse Antarctische continent. Ze bouwen hun nest op het continent en op sommige eilanden. Tijdens de winter verspreiden ze zich over het pakijs en de open zee.

Spanwijdte: 75-95 cm

Lengte: 30-40 cm

Gewicht: 200-570 gr

Uiterlijke kenmerken: Sneeuwstormvogels hebben puur witte veren. Hun ogen en snavel zijn donker.

 

Sneeuwstormvogels

Twee ruziënde sneeuwstormvogels (foto: Dominique Filippi)

 

Voortplanting: Ze nestelen in kleine tot grote kolonies in rotsspleten of tussen rotsblokken op puinhellingen, vooral in de buurt van de kust, maar soms tot wel 345 kilometer landinwaarts op hoogten tot 2400 meter. Tussen einde november en half december legt het vrouwtje één ei dat gedurende 41 tot 49 dagen bebroed wordt. Na 7 weken is de jonge vogel zelfstandig.

Voedsel: Vooral vis, soms ook weekdieren, krill en aas.

Bedreigingen: Ze zijn globaal gezien niet bedreigd. Zuidpooljagers gaan soms aan de haal met eieren en kuikens. Maar extreme weersomstandigheden eisen een grotere tol.

Weetjes:

  • Ze halen al vliegend hun voedsel uit het water. Ze landen ook op het water en vissen aan de oppervlakte of vlak onder water.
  • Er zijn twee ondersoorten: de Pagodroma nivea confuse en de Pagodroma nivea nivea. Ze verschillen in grootte. De Pagodroma nivea confuse heeft een bredere snavel en komt enkel in Adélieland en op de Balleny Islands voor.
  • De sneeuwstormvogel is heel wendbaar en heeft een vliegstijl die aan vleermuizen doet denken.
  • Het is een van de drie vogelsoorten die exclusief in Antarctica broeden en gespot zijn op de geografische zuidpool.
  • Samen met de zuidpooljager broedt hij zuidelijker dan elke andere vogel.
  • Zoals vele stormvogels spuwen sneeuwstormvogels geelachtige maagolie naar indringers. Deze olie stinkt naar vis en is moeilijk te verwijderen.

Meer info:

 

 

Naar boven