Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Vogels

Noordse stern

 

Wetenschappelijke naam: Sterna paradisaea

Engelstalige naam: Arctic Tern

Aantal: Naar schatting 500.000 broedparen.

Beschermingsstatus: Veilig (IUCN, 2012)

Waar te vinden: De noordse stern broedt in het noordpoolgebied maar overwintert in Antarctica. De vogel vliegt in augustus of september vanuit Groenland zuidwaarts en last duizend kilometer ten noorden van de Azoren een lange tussenstop in. Daar tankt hij met plankton en vis de nodige energie bij. Ten slotte vliegt de trekvogel langs de westkust van Afrika verder richting Antarctica, om uiteindelijk te kiezen tussen twee verschillende etappes. Ofwel bereikt de noordse stern zijn winterbestemming via Zuid-Afrika, ofwel maakt hij de grote oversteek om via de Braziliaanse kust verder te vliegen. Eens aangekomen op de kusten van de Weddellzee in Antarctica, spenderen de vogels vijf maanden in het diepe zuiden, alvorens de terugtocht aan te vatten.

Spanwijdte: 76-85 cm

Lengte: 33-36 cm

Gewicht: 86-127 gr

Uiterlijke kenmerken: Zij zijn hoofdzakelijk wit en grijs, met een rode snavel. Ook de poten zijn rood. De bovenkant van hun kop is zwart. De bovenvleugel is grijs, maar de randen zijn wit.

 

Noordse stern

Noordse stern (foto: Ian Keith)

 

Voortplanting: Noordse sternkoppels blijven hun hele leven samen. Meestal keren ze elk jaar terug naar dezelfde broedkolonie. Hun nest is gewoonlijk een holte in de grond, soms afgebakend met gras of gelijkaardig materiaal. Het vrouwtje legt één tot drie eieren (maar meestal zijn het er twee) die door beide ouders gedurende 22 tot 27 dagen bebroed worden. Na 21 tot 24 dagen zijn de jonge vogels zelfstandig.

Voedsel: Kleine vissoorten en zeeschaaldieren.

Bedreigingen: Noordse sterns zijn kwetsbaar wanneer ze nestelen. Ze worden aangevallen door katten en andere dieren. De zilvermeeuw is een concurrent voor nestelplaatsen, maar hij steelt ook eieren en kuikens van de noordse stern. Wanneer ze hun jongen voeden, worden ze soms lastiggevallen door zuidpooljagers, meeuwen en andere sterns die het voedsel willen inpikken.

Weetjes:

  • Noordse sterns kunnen dertig jaar oud worden.
  • De noordse stern ziet waarschijnlijk meer daglicht dan enig ander wezen, aangezien de broedgebieden in het hoge noorden liggen en de overwinteringsgebieden in de buurt van Antarctica. Een noordse stern die als kuiken geringd was op de Farne-eilanden in het oosten van Groot-Brittannië in de zomer van 1982, bereikte Melbourne in Australië in oktober van dat jaar. De vogel had daarmee een reis van 22.000 kilometer voltooid, slechts drie maanden nadat het was uitgevlogen. De gemiddelde snelheid lag boven de 240 kilometer per dag en het was een van de langste vastgelegde afstanden die een vogel ooit had gevlogen.
  • De gemiddelde noordse stern zal tijdens zijn leven ongeveer 800.000 kilometer afgelegd hebben. Dat is de afstand tussen de Aarde en de maan en terug.
  • Wanneer de noordse stern terug naar het noorden trekt, gebeurt dit niet langs de dezelfde route als toen hij vijf maanden eerder naar Antarctica vloog. Boven de Atlantische Oceaan blijkt de trekvogel een gigantisch S-patroon te volgen. Volgens de wetenschappers is dit logisch. Op het zuidelijk halfrond vliegen ze tegen de klok in, op het noordelijk halfrond met de klok mee. Op die manier sparen ze heel wat energie uit, ook al leggen ze zo wel enkele duizenden kilometers extra af.

Meer info:

 

 

Naar boven