Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Vogels

Grauwe pijlstormvogel

 

Wetenschappelijke naam: Puffinus griseus

Engelstalige naam: Sooty Shearwater, Shoemaker Petrel, Cape Hen

Aantal: Ongeveer 20 miljoen vogels.

Beschermingsstatus: Gevoelig (IUCN, 2012)

Waar te vinden: Je vindt ze over alle oceanen, behalve in het noordpoolgebied en in de tropische gebieden van de Indische Oceaan. Broeden doen ze op kleine elanden in het zuiden van de Grote en Atlantische Oceaan, vooral rond Nieuw-Zeeland, op de Falklandeilanden, in Vuurland en op de Auckland Islands.

Spanwijdte: 94-105 cm

Lengte: 40-46 cm

Gewicht: 650-950 gr

Uiterlijke kenmerken: Grauwe pijlstormvogels zijn donkerbruin met een slank lichaam, een snavel en lange vleugels. De ondervleugels variëren van lichtbruin, grijs tot wit.

 

Grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogel (foto: Dan Irizarry)

 

Voortplanting: Grauwe pijlstormvogels beginnen in november of december te broeden in zelf gegraven legers of holten op hellingen die goed begroeid zijn, vooral op eilanden die voor de kust liggen. Het vrouwtje legt één ei dat gedurende 50 tot 56 dagen bebroed wordt. Na 86 tot 106 dagen is de jonge vogel zelfstandig.

Voedsel: Weekdieren, vis en schaaldieren.

Bedreigingen: Elke jaar worden in Nieuw-Zeeland zo’n 250.000 grauwe pijlstormvogels door Maori gedood voor hun olie, vlees en vet. Jonge vogels die bijna zelfstandig zijn worden uit de legers geplukt en in zout bewaard. Vele vogels sterven door langelijnvisserij. Ze raken verstrikt in de netten en verdrinken. Ook de klimaatverandering draagt bij tot de afname van de populaties.

Weetjes:

  • In Nieuw-Zeeland is de grauwe pijlstormvogel ook bekend onder zijn Maori-naam ‘tītī’ en als ‘muttonbird’.
  • Het zijn trekvogels die spectaculair lange afstanden afleggen. Aan het einde van hun nestseizoen in de periode maart tot mei vliegen ze naar het noorden richting het westelijke gebied van de Grote en Atlantische Oceaan. In juni of juli bereiken ze subarctische wateren die ze van west naar oost bevliegen. In september-oktober keren ze terug zuidwaarts via de oostelijk kant van de Grote en Atlantische Oceaan. In november bevinden ze zich weer in hun broedkolonie. Grauwe pijlstormvogels leggen elk jaar naar schatting 65.000 kilometer af. Voor zover bekend is dit de langste trek van alle dieren.
  • Ze kunnen tot 68 meter diep duiken, maar meestal zoeken ze hun voedsel aan het oppervlak van het water. Ze volgen vaak walvissen en vissersboten. Voedsel zoeken doen ze meestal in groep, vaak ook samen met andere vogelsoorten.

Meer info:

 

 

Naar boven