Het Laatste Continent
Inhoud

 

Dierenwereld - Vogels

Reuzenalbatros

 

Wetenschappelijke naam: Diomedea exulans

Engelstalige naam: Wandering (Snowy) Albatross

Aantal: In 1998 werd de broedpopulatie geschat op 8500 paren, en 28.000 volwassen vogels. Huidige schattingen spreken van 8.114 broedparen en ongeveer 27.600 volwassen reuzenalbatrossen.

Beschermingsstatus: Kwetsbaar (IUCN, 2012)

Waar te vinden: De reuzenalbatros vind je in uitgestrekte gebieden boven de Zuidelijke Oceaan. Hij komt enkel aan land om te broeden. Dit doen ze op South Georgia, Prince Edward Island, Marion Island, Crozet Island, Kerguélen, Heard Island, McDonald Island en Macquarie Island.

Spanwijdte: 254-363 cm (geen enkele andere vogel heeft een grotere vleugelspanwijdte)

Lengte: 107-135 cm

Gewicht: 6,35 tot 11,3 kg

Uiterlijke kenmerken: Jonge reuzenalbatrossen hebben bruine veren, die naarmate ze ouder worden steeds witter worden. Eerst wordt het lichaam wit, vervolgens de bovenzijde van de vleugels. Van daaruit kleuren de hele vleugels wit behalve de punten. Ook de staart behoudt wat zwart.

 

Reuzenalbatros

Reuzenalbatros (foto: Tarnya Hall)

 

Voortplanting: De reuzenalbatros broedt om de twee jaar. Ze broeden in los-vaste groepen op glooiende heuvels die vol in de wind liggen. Tussen 10 december en 5 januari leggen ze één ei, dat 75 tot 83 dagen door beide ouders wordt bebroed. Na de geboorte voeden de ouders het kuiken gemiddeld 246 dagen voor het klaar is om er zelf op uit te trekken. Reuzenalbatrossen zijn monogaam, meestal hun leven lang. Jonge reuzenalbatrossen beginnen zelf te broeden wanneer ze elf jaar oud zijn.

Voedsel: Ze eten vooral pijlinktvis en kleinere vissoorten.

Bedreigingen: Grote bedreigingen voor deze albatros vormen plastic afval in zee en de langelijnvisserij. De vogels raken verstrikt in de netten en verdrinken.

Weetjes:

  • In het beroemde gedicht van Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, speelt de reuzenalbatros een belangrijke rol. Een zeeman (de mariner uit de titel) schiet op zee zonder duidelijke reden een reuzenalbatros neer. Hiervoor worden hij en de rest van de bemanning gestraft door hogere machten. De bemanning is woedend op de zeeman, want zij geloven dat hij door zijn daad de zuidenwind heeft gebracht, die hen wegvoert uit het Antarctisch gebied.
  • Studies op South Georgia hebben aangetoond dat vrouwelijke reuzenalbatrossen de neiging hebben om naar het noorden te vliegen om voedsel te zoeken, terwijl de mannetjes eerder naar het zuiden vliegen. De noordwaarts vliegende vrouwtjes hebben meer kans om vissersboten die lange lijnen gebruiken te treffen. Er zijn dan ook meer vrouwtjes die in de netten verstrikt geraken en verdrinken.
  • De kuikens waarvan een van de ouders is verdronken, zullen niet overleven, omdat één ouder niet voldoende voedsel kan aanbrengen om het kuiken groot te brengen.
  • Reuzenalbatrossen kunnen meer dan 60 jaar oud worden.
  • Albatroskoppels blijven hun ganse leven bij elkaar. Wanneer een van de partners sterft, vinden sommige overblijvers geen nieuwe partner.
  • Ze vliegen graag achter schepen aan.
  • De naam van het geslacht (Diomedea) is afgeleid van een mythe rond de Griekse koning Diomedes. Toen hij in Italië door Illyriërs gedood werd, veranderden zijn metgezellen in vogels. Deze vogels vestigden zich op het eiland Diomedea nabij Gargano en stelden zich buitengewoon vijandig op tegen elke niet-Griek die in hun nabijheid kwam. De vogels waren groot en wit zijn, met scherpe snavels.

Meer info:

 

 

Naar boven