Het Laatste Continent
Inhoud

 

Milieu - Vergunning voor expedities naar Antarctica


Tot nu toe waren het vooral reisorganisaties die expedities naar Antarctica op touw zetten. Maar nu verre reizen steeds populairder worden, bezoeken almaar meer reizigers zelfstandig het gebied. Daarnaast vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats in de zuidpoolregio. Om het milieu van Antarctica te beschermen, zijn internationale afspraken gemaakt. Zo moet een organisator van activiteiten (reizen, experimenten etc.) die ten zuiden van de 60ste breedtegraad plaatsvinden, over een vergunning beschikken.

In Nederland kan zo'n vergunning aangevraagd worden bij Dienst Regelingen. Het duurt tot zes maanden voordat een vergunning is verleend. Als de expeditie het Antarctische milieu aanzienlijk beïnvloedt, moet bij de aanvraag ook een Milieu Effect Rapportage worden geleverd. In dit geval duurt het zelfs tot twintig maanden voor een vergunning wordt verleend. De aanvrager moet een dergelijke onderneming daarom zo vroeg mogelijk melden bij Dienst Regelingen. Voor vragen en het aanmelden van een expeditie, kan de aanvrager op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur gratis bellen met Het LNV-Loket: 0800 - 2233322. Ook voor het aanvragen van de brochure ‘Nederlandse Antarctica Regelgeving’. Of kijk op de website van het Het LNV-Loket.

In België bestaat een soortgelijke wet, met name de Wet houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica. Een vergunning moet aangevraagd worden bij de FOD Leefmilieu.

De gewone toerist, die via een tour operator Antarctica bezoekt, moet zich van dit alles niets aantrekken. De rederijen van de cruiseschepen beschikken over alle nodige vergunningen. Organisatoren van Antarcticareizen, zoals Asteria Expeditions in België en Thika Travel in Nederland, zijn bovendien lid van IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) die het toerisme naar Antarctica in goed banen leidt en bindende regels opstelt voor de bezoekers.

 

 

Naar boven